Diagnozy

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na funkcjonowanie człowieka. Służy poznaniu osoby badanej, jego możliwości rozwoju, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym lub w relacjach rodzinnych.
czytaj dalej …

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna to badanie przeprowadzone na podstawie różnych testów i obserwacji, których celem jest określenie poziomu wiedzy i umiejętności dziecka, dostosowanych do obowiązujących programów szkolnych i edukacyjnych na danym etapie kształcenia.
czytaj dalej …

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna to sposób postępowania badawczego, którego celem jest określenie trudności w mowie i komunikacji. Diagnoza dostarcza informacji o tychże trudnościach, o ich objawach, przyczynach i możliwościach skorygowania.
czytaj dalej …

Diagnoza SI

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) ma na celu rozpoznanie rodzaju dysfunkcji i opracowanie programu terapeutycznego.
czytaj dalej …

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie, czy dziecko 5,6 letnie osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. Wyniki tego badania pomogą rodzicom podjąć decyzję dotyczącą dalszej edukacji dziecka.
czytaj dalej …