Cennik

Cennik usług poradni

Rodzaj zajęć z oferty Czas Koszt*
DIAGNOZY:
Psychologiczna 3 x 50 min. 500 zł
Logopedyczna 50 min. 150 zł
Pedagogiczna 50 min. 150 zł
Integracja sensoryczna 3 x 50 min. 500 zł
Biofeedback 50 min. 220 zł (bezpłatnie w przypadku wykupienia pakietu 10 zajęć)
Gotowość szkolna 3 x 50 min. 500 zł
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się 2 x 50 min. 500 zł
TERAPIE
Psychologiczna – dzieci 50 min. 100 zł
Psychologiczna – dorośli 50 min. 120 zł
Logopedyczna 30/40 min. 50/60 zł
Pedagogiczna 50 min. 85 zł
Integracja Sensoryczna 50 min. 95 zł
Terapia ręki 50 min. 85 zł
Biofeedback 50 min. 95 zł
Biofeedback (pakiet 10 zajęć) 10 x 50 min. 10 x 85 zł
KONSULTACJE
logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna 50 min. 120 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE PROCES UCZENIA SIĘ
Korekcyjno-kompensacyjne 50 min. 85 zł
Dydaktyczno-wyrównawcze 50 min. 85 zł
Rewalidacja 50 min. 85 zł
Zajęcia rozwijające myślenie matematyczne 50 min. 85 zł
Wczesna nauka czytania czyli czytanie to fajna sprawa
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
Dziecięca matematyka czyli witajcie w świecie liczb
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
Zajęcia przygotowujące do nauki w szkole
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
Trening efektywnego uczenia się
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
Trening koncentracji uwagi
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
Ruch Rozwijający czyli gimnastyka dla rodzica i dla smyka 12 x 50 min. 400 zł / 40 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami SI 12 x 50 min. 400 zł / 40 zł
Zajęcia artystyczne 50 min. 35 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-EMOCJONALNE
Trening umiejetności społeczno-emocjonalnych 12 x 80 min. 600 zł
Trening asertywności 12 x 80 min. 600 zł
WARSZTATY DLA RODZICÓW
Akademia rodzica 10 x 3 godz. 500 zł
Krótka forma warsztatowa 2 godz. 80 zł
„Bez klapsa” jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice 12 godz. 200 zł
Metody wychowawcze 12 godz. 200 zł
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Szkoła dla rodziców i wychowawców 10 x 3 godz. 500 zł
OFERTA DLA SZKÓŁ
Warsztaty umiejętności społecznych wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
Warsztaty profilaktyczne (uzależnienia, dopalacze, cyberprzemoc i inne) wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
Warsztaty jak radzić sobie ze stresem wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
MEDIACJE
różne sprawy w zależności od sprawy w zależności od sprawy

* W przypadku zajęć realizowanych w cyklu (np. 12 x 50 min.) podana jest cena za cały cykl oraz cena pojedynczych zajęć (np. 300 zł / 30zł oznacza cenę 300 zł za cały cykl i 30 zł za pojedyncze spotkanie)