Cennik

Cennik usług poradni

Rodzaj zajęć z oferty Czas Koszt*
DIAGNOZY:
Psychologiczna 3 x 50 min. 600 zł
Logopedyczna 50 min. 150 zł
Pedagogiczna 50 min. 150 zł
Integracja sensoryczna 3 x 50 min. 700 zł
Biofeedback 50 min. 450 zł
Gotowość szkolna 3 x 50 min. 700 zł
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się 2 x 50 min. 700 zł
TERAPIE
Psychologiczna – dzieci 45 min. 150 zł
Logopedyczna 30 min. 70 zł
Pedagogiczna 45 min. 100 zł
Integracja Sensoryczna 45 min. 150 zł
Terapia ręki 45 min. 130 zł
Biofeedback 50 min. 120 zł
KONSULTACJE
Logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna – dzieci 45 min. 120 zł
Psychologiczna – dorośli 45 min. 150 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE PROCES UCZENIA SIĘ
Korekcyjno-kompensacyjne 45 min. 130 zł
Dydaktyczno-wyrównawcze 45 min. 100 zł
Rewalidacja 45 min. 130 zł
Zajęcia rozwijające myślenie matematyczne 45 min. 130 zł
Trening efektywnego uczenia się 45 min. 130 zł
Trening koncentracji uwagi 45 min. 130 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-EMOCJONALNE
Trening umiejetności społeczno-emocjonalnych 10 x 60 min. 900 zł
Trening asertywności 6 x 60 min. 550 zł
WARSZTATY DLA RODZICÓW
Akademia rodzica 10 x 2,5 godz. 1200 zł
Krótka forma warsztatowa 2 godz. ustalane indywidualnie w zależności od liczebności grupy
„Bez klapsa” jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice 12 godz. ustalane indywidualnie w zależności od liczebności grupy
Metody wychowawcze 12 godz. ustalane indywidualnie w zależności od liczebności grupy
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Szkoła dla rodziców i wychowawców 10 x 3 godz. 500 zł
OFERTA DLA SZKÓŁ
Warsztaty umiejętności społecznych wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
Warsztaty profilaktyczne (uzależnienia, dopalacze, cyberprzemoc i inne) wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
Warsztaty jak radzić sobie ze stresem wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
MEDIACJE
różne sprawy w zależności od sprawy w zależności od sprawy