Cennik

Cennik usług poradni

Rodzaj zajęć z oferty Czas Koszt*
DIAGNOZY:
Psychologiczna 3 x 50 min. 500 zł
Logopedyczna 50 min. 150 zł
Pedagogiczna 50 min. 150 zł
Integracja sensoryczna 3 x 50 min. 500 zł
Biofeedback 50 min. 220 zł (bezpłatnie w przypadku wykupienia pakietu 10 zajęć)
Gotowość szkolna 3 x 50 min. 500 zł
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się 2 x 50 min. 500 zł
TERAPIE
Psychologiczna – dzieci 50 min. 100 zł
Psychologiczna – dorośli 50 min. 120 zł
Logopedyczna 30 min. 60 zł
Pedagogiczna 50 min. 85 zł
Integracja Sensoryczna 50 min. 95 zł
Terapia ręki 50 min. 85 zł
Biofeedback 50 min. 105 zł
Biofeedback (pakiet 10 zajęć) 10 x 50 min. 10 x 95 zł
KONSULTACJE
logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna 50 min. 120 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE PROCES UCZENIA SIĘ
Korekcyjno-kompensacyjne 50 min. 85 zł
Dydaktyczno-wyrównawcze 50 min. 85 zł
Rewalidacja 50 min. 85 zł
Zajęcia rozwijające myślenie matematyczne 50 min. 85 zł
Wczesna nauka czytania czyli czytanie to fajna sprawa
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
Dziecięca matematyka czyli witajcie w świecie liczb
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
Zajęcia przygotowujące do nauki w szkole
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
Trening efektywnego uczenia się
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
Trening koncentracji uwagi
(zajęcia grupowe 3-4 osoby)
12 x 50 min. 600 zł / 50 zł
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
Ruch Rozwijający czyli gimnastyka dla rodzica i dla smyka 12 x 50 min. 400 zł / 40 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami SI 12 x 50 min. 400 zł / 40 zł
Zajęcia artystyczne 50 min. 35 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-EMOCJONALNE
Trening umiejetności społeczno-emocjonalnych 12 x 80 min. 600 zł
Trening asertywności 12 x 80 min. 600 zł
WARSZTATY DLA RODZICÓW
Akademia rodzica 10 x 3 godz. 500 zł
Krótka forma warsztatowa 2 godz. 80 zł
„Bez klapsa” jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice 12 godz. 200 zł
Metody wychowawcze 12 godz. 200 zł
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Szkoła dla rodziców i wychowawców 10 x 3 godz. 500 zł
OFERTA DLA SZKÓŁ
Warsztaty umiejętności społecznych wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
Warsztaty profilaktyczne (uzależnienia, dopalacze, cyberprzemoc i inne) wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
Warsztaty jak radzić sobie ze stresem wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
MEDIACJE
różne sprawy w zależności od sprawy w zależności od sprawy

* W przypadku zajęć realizowanych w cyklu (np. 12 x 50 min.) podana jest cena za cały cykl oraz cena pojedynczych zajęć (np. 300 zł / 30zł oznacza cenę 300 zł za cały cykl i 30 zł za pojedyncze spotkanie)