Strona główna

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Progressus. Głównym celem Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz ich pociech i uczniów. Zespół Poradni prowadzi działalność diagnostyczno-terapeutyczną, edukacyjną, interwencyjną i mediacyjną. Organizuje także szkolenia, warsztaty i treningi dla dzieci i dorosłych.

Poradnia wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 5N/15, Opinie wydawane przez naszą poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez publiczne poradnie i są honorowane w szkołach i innych placówkach edukacyjnych.

Do zadań Poradni należy:

 • prowadzenie diagnoz i terapii
  • psychologicznych,
  • logopedycznych,
  • pedagogicznych (w tym dysleksji),
  • Integracji Sensorycznej (SI),
  • EEG Biofeedback,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, treningu koncentracji uwagi, nabywania umiejętności społecznych i właściwej komunikacji,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w ich wychowawczej i edukacyjnej funkcji,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • pomoc w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • mediacje,
 • interwencje.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej przez nas działalności znajdziecie Państwo w zakładce OFERTA.

W przyszłości planujemy poszerzenie oferty o terapię:

 • Metronom Interaktywny.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani jakąś konkretną terapią, metodą czy też pomocą, której nie ma w naszej ofercie, prosimy o kontakt. Naszym celem jest poszerzanie naszej oferty zgodnie z Państwa sugestiami i zapotrzebowaniem. Dlatego też postaramy się nawiązywać współpracę ze specjalistami różnych dziedzin.

Karina Bartos i Beata Patrzykąt-Owczarek
założycielki Poradni Progressus