Terapie

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to zamierzone działania, które mają na celu usunięcie wszelkich zakłóceń procesu komunikacji.
czytaj dalej …

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych i stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego oraz społecznego.
czytaj dalej …

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to celowe oddziaływanie za pomocą różnego rodzaju środków psychologicznych mające na celu poprawienie komfortu życia klienta i/lub poradzenie sobie z trudnościami z którymi zwrócił się do psychologa.
czytaj dalej …

Trening biofeedback

Trening EEG biofeedback to świadome wpływanie na sposób pracy naszego mózgu, który przy różnych rodzajach aktywności wytwarza różne fale: alfa – w stanie głębokiego relaksu, beta – w trakcie skupienia i koncentracji, o wyższych częstotliwościach w stanach rozdrażnienia i zdenerwowania. Podczas treningu osoba badana widzi na ekranie zapis swoich fal mózgowych i może wpływać na nie odpowiednio kierując aktywnością mózgu.
czytaj dalej …