Dla rodziców

Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą zmienić swoje podejście do tematu wychowania i oddziaływania na dziecko. Podczas spotkań poruszymy tematy związane z konsekwencjami stosowania klapsa, krzyku, szantażu i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka oraz radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami tj. złość, poczucie winy czy bezradność. Podczas warsztatów omówimy zagadnienia dotyczące wyznaczania granic i sposobów jak to robić, żeby mieściło się w kategoriach miłości szacunku. Podczas warsztatów poznamy nowe umiejętności, do których ćwiczenia mamy nadzieję zachęcą Was Wasze dzieci. Będziemy ćwiczyć rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych, a także sposoby radzenia sobie z własnymi myślami i uczuciami w trudnych sytuacjach. Poznamy alternatywne metody zachęcające dziecko do współpracy, ale także do wyznaczania mu granic, co mamy nadzieję wpłynie u Państwa na zmniejszenie poczucia bezradności i bezsilności w sytuacjach trudnych oraz wzrost poczucia kompetencji jako rodzica.

Warsztaty prowadzone są w niewielkich kilku- bądź kilkunastuosobowych grupach i trwają 12 godzin. Odbywają się w wersji weekendowej, 3 spotkania po 4 godziny, lub w wersji tygodniowej, 6 spotkań po 2 godziny.

Szkoła dla rodziców i wychowawców – Jak mówić żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać żeby dzieci mówiły

Celem warsztatów jest dostarczenie dorosłym narzędzi do lepszego porozumiewania się z młodym pokoleniem, pomoc w doskonaleniu własnych umiejętności wychowawczych, nauka poszanowania uczuć i potrzeb dzieci. Warsztaty opierają się na koncepcji „Wychowanie bez porażek” T. Gordona. Uczestniczenie w zajęciach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” owocuje wzrostem umiejętności wychowawczych rodziców, dzięki czemu wzrasta ich sprawczość i skuteczność wychowawcza, a więź emocjonalny w rodzinie ulega pogłębieniu.
Zakres tematyczny zajęć:

 • Zajęcia wstępne – integracyjne. Określenie celów zajęć, potrzeb uczestników, zawarcie kontraktu
 • Określanie swoich granic, respektowanie granic dziecka.
 • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć swoich i dziecka (2 spotkania)
 • Motywowanie dzieci do współdziałania,
 • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 • Uwalnianie dziecka od narzuconych ról.
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się i rozwoju inicjatywy dziecka
 • Budowanie adekwatnej samooceny dziecka
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

Warsztaty opracowane na podstawie książek: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówił – A.Faber, E.Mazlish, Szkoła dla rodziców i wychowawców – J.Sakowska

Spotkania prowadzone są grupie do 15 osób. Warsztaty obejmują cykl 10-11 cotygodniowych zajęć, trwających około 3 godzin zegarowych.

Indywidualne konsultacje z psychologiem dotyczące trudności wychowawczych

Spotkania poświęcone są wypracowaniu nowych sposobów wychowawczych dopasowanych do potrzeb konkretnych rodziców i ich dziecka. Podczas spotkań psycholog pomaga rodzicom rozpoznać sytuacje trudne wychowawczo i zrozumieć jakie mogą być ich przyczyny, a także uczy nowych sposobów reagowania na trudności.

Przykładowe tematy:

 • Jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym?
 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami mojego dziecka?
 • Jak motywować dziecko do współpracy i nauki?
 • Kary i nagrody czy da się bez nich żyć?
 • Co robić z dziećmi czyli jak organizować czas wolny dzieciom?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia?
 • Co się dzieje z moim dzieckiem czyli fazy rozwoju dziecka i jak sobie z tym radzić.
 • Jak sobie radzić sobie z rywalizacją między rodzeństwem i budować między nimi więź umożliwiającą bycie dla siebie źródłem oparcia w przyszłości?
 • Jak usamodzielniać dziecko?
 • I wiele innych w zależności od potrzeb klienta.