Klasa zerowa – oddział przedszkolny

Zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do nauki szkolnej

Zajęcia mają na celu rozwianie u dziecka funkcji potrzebnych w edukacji. Doskonalimy na nich motorykę dużą i małą, myślenie, pamięć i koncentację uwagi. Wprowadzamy elementy przygotowujące do nauki czytania i pisania oraz rozwijające myślenie matematyczne i zainteresowania przyrodnicze.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają około 50 min, cykl zajęć obejmuje 12 spotkań.

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W.Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego to system „aktywności” czy „doświadczeń” ruchowych nawiązujący do dziecięcego baraszkowania. Głównym celem MRR jest wspomaganie lub terapia rozwoju psychoruchowego dziecka.
czytaj dalej …

Wczesna nauka czytania czyli czytanie to fajna zabawa

Zajęcia mają na celu zachęcić dziecko do nauki czytania. Oparte są o doświadczenia nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną czyli sylabową J.Cieszyńskiej i metodę czytania globalnego G.Domana.
czytaj dalej …

Dziecięca matematyka czyli witajcie w świecie liczb

Celem zajęć jest rozwijanie u dzieci myślenia matematycznego. Cykl zajęć został oparty o prace E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
czytaj dalej …

Magiczna wyprawa do krainy emocji

Zajęcia utrzymane w konwencji bajki, dotyczące jednak realnie przeżywanych emocji. W trakcie zajęć wykorzystywane są fragmenty książek W.Kołyszko opowiadających o emocjach wydanych przez GWP.
czytaj dalej …

Ja w grupie

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, które wykazują trudności w kontaktach z rówieśnikami, mają problemy z jego inicjowaniem i podtrzymywaniem, a także niechętnie uczestniczą w zajęciach grupowych w szkole bądź w przedszkolu.
czytaj dalej …

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej

Celem zajęć jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka. Aktywności dobierane są w taki sposób aby doskonalić motorykę dużą i małą dziecka, rozwijać jego myślenie, ciekawość poznawczą i pamięć oraz doskonalić zmysły dzięki którymi poznajemy otaczający nas świat.
czytaj dalej …

Zajęcia artystyczne

Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Na zajęciach ćwiczymy rękę, oko i zmysł artystyczny stawiając na twórczość dziecka, nie ograniczając jej przez realizowanie danych schematów.
czytaj dalej …