Metoda Ruchu Rozwijającego

wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby:
„…pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim panować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi”
W.Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego to system „aktywności” czy „doświadczeń” ruchowych nawiązujący do dziecięcego baraszkowania. Głównym celem MRR jest wspomaganie lub terapia rozwoju psychoruchowego dziecka. Osiągany jest on poprzez: rozwijanie świadomości własnego ciała, rozwijanie świadomości przestrzeni, zwiększenie umiejętności koncentracji uwagi, wykształcenie pozytywnych relacji z inną osobą, wykształcenie pozytywnych relacji w grupie, kreatywny ruch prowadzący do tańca. Można powiedzieć, że sesje Ruchu Rozwijającego są swego rodzaju rekapitulacją rozwoju.

Zajęcia rozpoczynane są od dających poczucie bezpieczeństwa i oparcia aktywności w pozycji niskiej, jak najbliżej podłogi – w leżeniu lub siadzie. Następnie przechodzi się do pozycji nieco wyższej np. do czworakowania, potem do stania i w końcu do aktywności umożliwiających oderwanie się od podłoża takich jak skakanie lub bujanie. Zajęcia początkowe zazwyczaj wykonywane są indywidualnie (są skoncentrowane na „ja”), potem przechodzi się do pracy w parach, a następnie w coraz liczniejszych zespołach, a w końcowej fazie do pracy z całą grupą terapeutyczną. Ten podstawowy schemat dotyczy zarówno pojedynczych sesji, jak i całego cyklu zajęć. Musi być on jednak modyfikowany w zależności od potrzeb i możliwości grupy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają około 50 min, cykl zajęć obejmuje 12 spotkań.