Ja w grupie

Ja w grupie

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, które wykazują trudności w kontaktach  z rówieśnikami, mają problemy z jego inicjowaniem i podtrzymywaniem, a także niechętnie uczestniczą w zajęciach grupowych w szkole bądź w przedszkolu.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3-7 lat, prowadzone są jeden raz w tygodniu, w dwóch grupach wiekowych. Trwają 50 min, cykl składa się z 12 spotkań.