Szkoła podstawowa

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Prowadzone są dla dzieci i młodzieży, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. Odbywają się w formie zajęć indywidualnych bądź grupowych w zależności od potrzeb i możliwości uczestników. Spotkania odbywają się cyklicznie, składają się z odpowiednio dobranych ćwiczeń, gier i zabaw umożliwiających rozwijanie odpowiednich funkcji poznawczych, uczących efektywnych form nauki i kompensujących istniejące deficyty.

Zajęcia trwają około 50 min. Ilość spotkań jest uzależniona od stopnia zgłaszanych trudności i postępów w terapii.

Zajęcia rozwijające myślenie matematyczne

Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju zdolności i umiejętności matematycznych dzieci wykazujących niepowodzenia szkolne w tym przedmiocie.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, jeden raz w tygodniu, trwają 50 min. Długość cyklu ustalana jest indywidualnie. Program zajęć oparty jest głównie na koncepcji Edyty Kruszczyk–Kolczyńskiej.

Trening efektywnego uczenia się

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, które chcą doskonalić swoje zdolności i procesy poznawcze, a także dowiedzieć się jak zorganizować sobie warsztat pracy i zaplanować uczenie się. Chcą poznać sposoby i techniki uczenia się oraz zapamiętywania. Nauczyć się różnych metod relaksacyjnych, elementów treningu koncentracji i osiągania równowagi emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

Cele główne:

  • organizacja procesu uczenia się,
  • poznanie oraz ustalenie indywidualnych sposobów uczenia się uczestników warsztatów,
  • skuteczne i nowoczesne metody, sposoby uczenia się, zapamiętywania, przyswajania wiadomości,
  • poznanie metod radzenia sobie ze stresem, między innymi w oparciu o elementy treningu uważności.

Cykl warsztatów wynosi 12 spotkań, jeden raz w tygodniu. Czas trwania – 50 min.

Trening koncentracji uwagi

Warsztaty przeznaczone dla uczniów klas II i III, którzy wykazują problemy z koncentracją uwagi. Na zajęciach poprzez różne formy zabaw, gier i ćwiczeń trenujemy pamięć, uwagę i refleks. Poznajemy także różne techniki relaksacyjne i ćwiczenia fizyczne pomagające w skupieniu uwagi.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min. Cykl zajęć to 12 spotkań.

Oswoić złość

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, które mają problemy z kontrolą własnych emocji. Na zajęciach uczymy się jak rozpoznawać swoje uczucia, jak je kontrolować i jak sobie z nimi radzić w sposób akceptowalny społecznie. Trenujemy by nauczyć się:

  • jakie sygnały wysyła nasze ciało i co chce nam przez to powiedzieć,
  • jak dobrze wykorzystać tę wiedzę,
  • co zrobić żebyśmy to my panowali nad złością,, a nie ona nad nami,
  • jak być lubianym i lubić innych,

Zajęcia dostosowane są do wieku oraz poziomu uczestników i poprzedzone są spotkaniem informacyjnym. Odbywają się raz w tygodniu i trwają w zależności od grupy wiekowej 50 lub 90 min. Cykl zajęć to 12 spotkań.

Trening pewności siebie

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VI, którzy chcą popracować nad budowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie, nauczyć się postawy asertywnej i poznać sposoby radzenia sobie z zaczepkami. Na zajęciach trenowane będą umiejętności społeczne i postawa asertywna.

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 50 min. Cykl zajęć to 12 spotkań.