Cennik – test

Testowa wersja cennika – rzeczywiste ceny usług poradni mogą się różnić od podanych poniżej

Rodzaj zajęć z oferty Czas Koszt*
DIAGNOZY:
Psychologiczna 2-3 x 50 min. 250-300 zł
Logopedyczna 2 x 50 min. 130 zł
Pedagogiczna 2 x 50 min. 130 zł
Integracja sensoryczna 4 x 50 min. 250 zł
Gotowość szkolna 2-3 x 50 min. 250-300 zł
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się 2 x 50 min. 200 zł
TERAPIE
Psychologiczna 50 min. 60 zł
Logopedyczna 40-50 min. 40-50 zł
Pedagogiczna 50 min. 50 zł
Integracja Sensoryczna 50 min. 80 zł
Terapia ręki 50 min. 50 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE PROCES UCZENIA SIĘ
Korekcyjno-kompensacyjne 50 min. 50 zł
Dydaktyczno-wyrównawcze 50 min. 45 zł
Rewalidacja 50 min. 50 zł
Zajęcia rozwijające myślenie matematyczne 50 min. 50 zł
Wczesna nauka czytania czyli czytanie to fajna sprawa 12 x 50 min. 300 zł / 30 zł
Dziecięca matematyka czyli witajcie w świecie liczb 12 x 50 min. 300 zł / 30 zł
Zajęcia przygotowujące do nauki w szkole 12 x 50 min. 300 zł / 30 zł
Trening efektywnego uczenia się 12 x 50 min. 300 zł / 30 zł
Trening koncentracji uwagi 12 x 50 min. 300 zł / 30 zł
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
Ruch Rozwijający czyli gimnastyka dla rodzica i dla smyka 12 x 50 min. 360 zł / 35 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami SI 12 x 50 min. 360 zł / 35 zł
Zajęcia artystyczne 50 min. 30 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-EMOCJONALNE
Magiczna wyprawa do krainy emocji 7/12 x 50 min. 175 zł/300 zł / 30 zł
Ja w grupie 12 x 50 min. 300 zł / 30 zł
Oswoić złość 12 x 50 min. 300 zł / 30 zł
Trening pewności siebie 12 x 50 min. 300 zł / 30 zł
Jak nie zwariować z tymi emocjami 12 x 90 min. 360 zł / 35 zł
WARSZTATY DLA RODZICÓW
Krótka forma warsztatowa 2 godz. 80 zł
„Bez klapsa” jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice 12 godz. 200 zł
Metody wychowawcze 12 godz. 200 zł
Szkoła dla rodziców 10 x 3 godz. 400 zł
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Szkoła dla rodziców i wychowawców 10 x 3 godz. 400 zł
OFERTA DLA SZKÓŁ
Warsztaty umiejętności społecznych wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
Warsztaty profilaktyczne (uzależnienia, dopalacze, cyberprzemoc i inne) wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
Warsztaty jak radzić sobie ze stresem wg potrzeb ustalane indywidualnie z placówką
MEDIACJE
różne sprawy w zależności od sprawy w zależności od sprawy

* W przypadku zajęć realizowanych w cyklu (np. 12 x 50 min.) podana jest cena za cały cykl oraz cena pojedynczych zajęć (np. 300 zł / 30zł oznacza cenę 300 zł za cały cykl i 30 zł za pojedyncze spotkanie)