Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to celowe oddziaływanie za pomocą różnego rodzaju środków psychologicznych mające na celu poprawienie komfortu życia klienta i/lub poradzenie sobie z trudnościami z którymi zwrócił się do psychologa. Dużo o tej formie pracy mówi nam już grecki źródłosłów wyrazów składających się na nazwę: psyche = dusza i therapein = leczyć. Terapia psychologiczna może być jednak skuteczna jedynie przy aktywnym udziale i współdziałaniu klienta.

Celami terapii psychologicznej mogą być:

  • trudności w uczeniu się
  • trudności w funkcjonowaniu w grupie
  • nieśmiałość
  • trudności w kontroli emocji
  • zaburzenia emocjonalne, lękowe, nerwicowe, depresja
  • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, śmierć, żałoba)
  • trudności wychowawcze
  • uzależnienia
  • kryzys w małżeństwie itp.

Terapia psychologiczna ma formę regularnych spotkań, prowadzonych zawsze przez tego samego psychologa.
Częstotliwość spotkań i ich czas trwania są zależne od zagadnienia, jakiego dotyczą oraz od ich formy (terapia indywidualna, grupowa, małżeństw).
Spotkania indywidualne trwają około 50 minut, sesje grupowe oraz dla par/małżeństw trwają do 90 min. Psycholog prowadzący terapię zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej.