Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych i stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego oraz społecznego.

Działania terapeutyczne skupiają się na: usprawnianiu zaburzonych funkcji potrzebnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, rozwijaniu myślenia matematycznego, budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych, stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu, wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny ucznia.