Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to zamierzone działania, które mają na celu usunięcie wszelkich zakłóceń procesu komunikacji. Realizowane są zgodnie z planem powstałym na podstawie diagnozy i skupiają się m.in. na:

  • usuwaniu zaburzeń mowy,
  • nauczaniu mowy, która się nie wykształciła,
  • wyrównywaniu opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
  • likwidacji przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.