Szkoła dla rodziców i wychowawców

Chcesz lepiej dogadywać się z dzieckiem? Zrozumieć jego
emocje i trudności? Wspierać go i skutecznie
motywować do współpracy i nauki?

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Progressus zaprasza do udziału w nowo tworzonych
grupach psychoedukacyjnych dla rodziców i opiekunów

SZKOŁA DLA RODZICÓW
I WYCHOWAWCÓW

Celem warsztatów jest dostarczenie dorosłym narzędzi do lepszego
porozumiewania się z młodym pokoleniem, pomoc w doskonaleniu własnych
umiejętności wychowawczych, nauka poszanowania uczuć i potrzeb dzieci.
Warsztaty opierają się na koncepcji „Wychowanie bez porażek” T. Gordona.
Uczestniczenie w zajęciach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” owocuje
wzrostem umiejętności wychowawczych rodziców, dzięki czemu wzrasta ich
sprawczość i skuteczność wychowawcza, a więź emocjonalna w rodzinie ulega
pogłębieniu.

Na zajęciach poruszymy takie tematy jak:
Określenie swoich celów wychowawczych
Określanie swoich granic, respektowanie granic dziecka.
Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć swoich i dziecka
Motywowanie dzieci do współdziałania,
Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
Uwalnianie dziecka od narzuconych ról.
Wspieranie procesu usamodzielniania się i rozwoju inicjatywy dziecka
Budowanie adekwatnej samooceny dziecka
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

Warsztaty obejmują cykl 10 cotygodniowych zajęć, trwających około 3 godzin
zegarowych. Cena za cykl 400 zł. Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września.
Proponowane terminy to środy od 18 do 21 lub soboty od 15 do 18.
Możliwa jest zmiana terminu jeżeli grupa tak zadecyduje.

zapisy i szczegółowe informacje pod numerami telefonów
Beata 609 146 175, Karina 698-750-243

Plakat