Formatowanie – strona testowa

Szkoła dla rodziców i wychowawców – Jak mówić żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać żeby dzieci mówiły

Celem warsztatów jest dostarczenie dorosłym narzędzi do lepszego porozumiewania się z młodym pokoleniem, pomoc w doskonaleniu własnych umiejętności wychowawczych, nauka poszanowania uczuć i potrzeb dzieci. Warsztaty opierają się na koncepcji „Wychowanie bez porażek” T. Gordona. Uczestniczenie w zajęciach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” owocuje wzrostem umiejętności wychowawczych rodziców, dzięki czemu wzrasta ich sprawczość i skuteczność wychowawcza, a więź emocjonalna w rodzinie ulega pogłębieniu.
Zakres tematyczny zajęć:

  • Zajęcia wstępne – integracyjne. Określenie celów zajęć, potrzeb uczestników, zawarcie kontraktu
  • Określanie swoich granic, respektowanie granic dziecka.
  • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć swoich i dziecka (2 spotkania)
  • Motywowanie dzieci do współdziałania,
  • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  • Uwalnianie dziecka od narzuconych ról.
  • Wspieranie procesu usamodzielniania się i rozwoju inicjatywy dziecka
  • Budowanie adekwatnej samooceny dziecka
  • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

Warsztaty opracowane na podstawie książek: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówił – A.Faber, E.Mazlish, Szkoła dla rodziców i wychowawców – J.Sakowska

Spotkania prowadzone są grupie do 15 osób. Warsztaty obejmują cykl 10-11 cotygodniowych zajęć, trwających około 3 godzin zegarowych.

Indywidualne konsultacje z psychologiem dotyczące trudności wychowawczych w pracy z uczniami

Spotkania poświęcone są wypracowaniu nowych sposobów wychowawczych dopasowanych do potrzeb konkretnych rodziców i ich dzieci oraz współpracy w tym zakresie ze szkołą.
Podczas spotkań psycholog pomaga nauczycielom rozpoznać sytuacje trudne wychowawczo i zrozumieć jakie mogą być ich przyczyny, a także uczy nowych sposobów reagowania na trudności.