Biofeedback

„EEG Biofeedback” to „biologiczne sprzężenie zwrotne”, a inaczej mówiąc jest to dostarczanie osobie badanej informacji zwrotnej o zmianach aktywności jej mózgu. Dzięki tej informacji osoba badana może nauczyć się świadomie zmieniać wzorce funkcjonowania własnego umysłu w taki sposób, żeby lepiej funkcjonować. Aktywność mózgu to dana częstotliwość fal mózgowych i ich amplituda. Inna jest aktywność mózgu człowieka zrelaksowanego, a inna człowieka, który jest zestresowany, ma problemy z koncentracją, cierpi na bezsenność, ma stany lękowe czy depresję. I tak podczas stanów psychicznych dla nas trudnych fale mózgowe i ich częstotliwości rozkładają się w naszym umyśle nie tak jak powinny, stąd nasze trudności i problemy. Przy pomocy profesjonalnego sprzętu możemy zarejestrować aktywność mózgu, a następnie można określić zmiany, jakie chcemy osiągnąć oraz ich zakres, czyli zastosować trening EEG Biofeedback.

W treningu EEG Biofeedback wykorzystuje się to, że mózg w ramach swojej aktywności wytwarza fale, które są rejestrowane przez aparat EEG. Parametry tych fal są charakterystyczne dla różnych rodzajów aktywności mózgu. Kiedy jesteśmy głęboko zrelaksowani, mózg wytwarza fale alfa (o częstotliwości 8-12 Hz), w trakcie skupienia i koncentracji – fale beta (15-20 Hz), zdenerwowani i rozdrażnieni emitujemy fale o częstotliwościach wyższych (20-35 Hz). Podczas treningu osoba badana widzi na ekranie zapis swoich fal mózgowych i może wpływać na nie odpowiednio kierując aktywnością mózgu.

To jest tak jak z przeglądaniem się w lustrze – kiedy chcemy ładnie wyglądać, poprawiamy naszą prezencję poprzez czesanie, malowanie, zmianę stroju itd., aż uzyskamy pożądany efekt. Tak jest z treningiem EEG Biofeedback – trenujemy, poprawiamy do skutku, aż osiągniemy satysfakcjonujący dla nas sposób, w jaki nasz mózg powinien pracować w danej dla nas trudnej sytuacji.

Dla kogo EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback to profesjonalna medyczna metoda dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z problemami uczenia się (dysleksja, dysgrafia, itp.)
 • z zaburzeniami zachowania (ADHD, ADD)
 • z nadpobudliwością
 • z zaburzeniami snu
 • depresją
 • z utratą wiary w sukcesy
 • migreną
 • padaczką
 • z zaburzoną samooceną, wstydliwością i tremą
 • chcących poprawić koncentrację uwagi, pamięć i spostrzeganie
 • z zespołem przewlekłego zmęczenia i wypalenia
 • chcących poprawić wyniki szkolne
 • itd.

EEG Biofeedback pomaga walczyć ze stresem zarówno dzieciom jak i dorosłym, a także likwiduje napięcie emocjonalne. Trening został stworzony w laboratoriach NASA i jest wykorzystywany przez sportowców, policjantów, wojskowych, pilotów, menadżerów, policjantów, wojskowych, artystów, młodzież i dzieci itd. Trening EEG biofeedback powoduje zmianę stylu życia. Pewność siebie, lepsze kontakty z bliskimi, nowe zainteresowania polepszą jakość Twojego życia.

Czy jest to metoda bezpieczna?

EEG Biofeedback – prowadzony przez doświadczonego neuroterapeutę – jest metodą bezpieczną. Nie stwierdzono poważnych skutków ubocznych. Po sesji treningowej – w zależności od celów treningów – niektórzy mogą czuć się wyciszeni, trochę senni lub lekko pobudzeni (jak po małej kawie).

Czy są ograniczenia wiekowe dla treningów biofeedback?

Treningu nie prowadzi się u bardzo małych dzieci, ponieważ każdy trening, w tym trening mózgu, wymaga zaangażowania i determinacji trenującego. Nie ma określonej granicy wieku, jest to bardziej zależne od umiejętności współpracowania dziecka z trenerem, dzieci w wieku szkolnym potrafią to doskonale, w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym to już kwestia indywidualna. Sesje dla młodszych dzieci (6-8 lat) są zazwyczaj krótsze, trwają do 20-30 minut i trzeba je prowadzić ostrożnie z uwagi na ogromną plastyczność mózgu.

Jak długo trwa trening Biofeedback?

Trening EEG Biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach. W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20-30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Sesje treningowe najlepiej wykonywać przynajmniej dwa razy w tygodniu, o podobnej porze dnia.

Czy efekty treningu są trwałe?

Tak. Wyuczona umiejętność świadomego przełączania się pomiędzy różnymi stanami mentalnymi – o ile będzie wykorzystywana na co dzień – jest trwała.

Czy trening wymaga specjalnego przygotowania?

Trening biofeedback nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy jednak pamiętać, aby na 1-2 godziny przed treningiem:

 • nie pić kawy, napojów energetycznych,
 • nie jeść obfitych posiłków, ale nie być też głodnym,
 • nie przyjmować leków uspokajających, ale ewentualne odstawienie leków należy zawsze skonsultować z lekarzem,
 • zapewnić możliwość wyłączenia telefonu komórkowego.

Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów?

Pierwsze trwałe efekty terapii obserwujemy po 10-12 sesjach prowadzonych regularnie. Efekty te są zależne od zastosowanych protokołów treningowych. Na początku terapii trener informuje, na które zmiany w zachowaniu należy zwrócić szczególną uwagę.

Czy Biofeedback można łączyć z innymi metodami terapeutycznymi?

EEG Biofeedback jest metodą nieinwazyjną, i teoretycznie można stosować równolegle z innymi metodami terapeutycznymi. Jednak nie rekomendujemy łączenia Biofeedbacku z np. treningami stymulacji słuchowej.

Czy są jakieś przeciwwskazania do terapii?

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma przeciwwskazań. Przy czym należy mieć na uwadze, że:
Osoby cierpiące na schorzenia neurologiczne powinny zasięgnąć opinii lekarza specjalisty przed rozpoczęciem terapii.
W przypadku osób z epilepsją należy sprawdzić fotowrażliwość i nie stosować specjalnie dobrany feedback wizualny.
Terapia poważnych chorób psychicznych (tzw. “duża” psychiatria, próby samobójcze) powinna być prowadzona wyłącznie w warunkach klinicznych.
Przy terapii farmakologicznej konieczna współpraca z lekarzem przy ewentualnym stopniowym zmniejszaniu dawek lekarstw.
Bardzo ostrożnie należy prowadzić trening małych dzieci (6-8 lat) ze względu na ich ogromną plastyczność mózgu.

Na jakim sprzęcie pracujemy?

Neurobit Optima 4 z akcesoriami EEG + BioExplorer (oprogramowanie).